برگزاری دوره آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی در شهر ری

برگزاری دوره آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی در شهر ری
3 شهریور 1398
سمینار آموزشی "تاسیسات نوین ساختمانی (آب و فاضلاب) با رویکرد اجرایی" مورخ  پنج شنبه 1398/05/31   در شهر ری برگزار گردید.
این سمینار آموزشی توسط واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله  در  مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر ری  برگزار گردید.
در این سمینار  یک روزه، مباحث آموزشی زیر ارائه گردید:
 
      - نکات اجرایی (باید ها و نبایدها) دراجرای سیستم لوله کشی با استفاده از لوله و اتصالات تک لایه پلیمری
      - نکات اجرایی (باید ها و نبایدها) دراجرای سیستم لوله کشی با استفاده از لوله و اتصالات پنج لایه پلیمری
      -  معرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی پوش فیت فاضلابی