استانداردها

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله پلی پروپیلن
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله پلی پروپیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله پلی پروپیلن برای لوله کشی آب سرد و گرم و داغ

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اتصالات پلی پروپیلن
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اتصالات پلی پروپیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اتصالا پلی پروپیلن برای استفاده در سیستم لوله کشی آب سرد، گرم و داغ

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله چندلایه
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله چندلایه

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله چندلایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله و اتصالات فاضلابی
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله و اتصالات فاضلابی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی لوله، اتصالات و سیستم های لوله کشی پلی پروپیلن مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان

ISO 9001
ISO 9001

2015 - ISO 9001

ISO 14001
ISO 14001

ISO 14001 - 2015

ISO 45001 : 2018
ISO 45001 : 2018

ISO 45001:2018

ISO 10002
ISO 10002

ISO 10002 - 2018

ISO 10004
ISO 10004

ISO 10004 - 2018

ISO 17025
ISO 17025

ISO-IEC 17025

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی پله فاضلابی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی پله فاضلابی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصول پلکان های فلزی آدم رو برای شبکه های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی با نام تجاری یزد پوش فیت

علامت استاندارد تشویقی برای لوله های پلی پروپیلن برای کاربردهای فاضلابی و زهکشی ثقلی
علامت استاندارد تشویقی برای لوله های پلی پروپیلن برای کاربردهای فاضلابی و زهکشی ثقلی

علامت استاندارد تشویقی برای محصول لوله های پلی پروپیلن برای کاربردهای فاضلابی و زهکشی ثقلی با ویژگی لوله ها با نام تجاری یزد پوش فیت

افتخارات

برند برتر ملی
برند برتر ملی

لوح تقدیر و تندیس برند شایسته ملی در صنعت لوله و اتصالات

واحد نمونه استاندارد
واحد نمونه استاندارد

واحد نمونه اداره کل استاندارد

واحد نمونه کیفی
واحد نمونه کیفی

لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

واحد نمونه استاندارد
واحد نمونه استاندارد

واحد نمونه اداره کل استاندارد سال 98

چهره ماندگار کیفیت
چهره ماندگار کیفیت

تندیس دومین همایش ملی چهره ماندگار کیفیت ایران

گواهینامه ها

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد - محصول لوله پلی پروپیلن و اتصالات پلی پروپیلن

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله پلی پروپیلن
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله پلی پروپیلن

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصول لوله پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر نوع سوم

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  لوله سه لایه
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله سه لایه

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصول لوله سه لایه PPRCT/PP+GF/PPRCT با قطر 20 الی 63

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله پنج لایه تلفیقی
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله پنج لایه تلفیقی

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصول لوله پنج لایه تلفیقی PEX/AL/PEX با قطر 16 الی 32

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اتصالات جوشی
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اتصالات جوشی

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصول اتصالات جوشی PP-R به رنگ سفید با قطر 20 الی 63 میلیمتر

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اتصالات کوپلی و پرسی برنجی
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اتصالات کوپلی و پرسی برنجی

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصول اتصالات کوپلی و پرسی برنجی با روکش نیکل

 گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله فاضلابی
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی لوله فاضلابی

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصول لوله فاضلابی از نوع پوش فیت کاربریBD

مجوزات

پروانه بهداشتی ساخت
پروانه بهداشتی ساخت

پروانه بهداشتی ساخت محصول لوله و اتصالات پلی پروپیلن

پروانه بهداشتی ساخت
پروانه بهداشتی ساخت

پروانه بهداشتی ساخت لوله پنج لایه PEX/AL/PEX