نظرسنجی

رضایت شما از کیفیت محصولات گروه صنعتی یزد لوله در چه سطحی است ؟
رضایت شما از تنوع لوله و اتصالات تک لایه (یزد لوله) و کیفیت آن ها در چه سطحی است؟
رضایت شما از تنوع لوله و اتصالات پنج لایه (یزد پایپ) و کیفیت آن ها در چه سطحی است؟
رضایت شما از تنوع لوله و اتصالات فاضلابی (یزد پوش فیت) و کیفیت آن ها در چه سطحی است؟
رضایت شما از قیمت محصولات تک لایه (یزد لوله) نسبت به کیفیت آن ها چگونه است؟
رضایت شما از قیمت محصولات پنج لایه (یزد پایپ) نسبت به کیفیت آن ها چگونه است؟
رضایت شما از قیمت محصولات فاضلابی (یزد پوش فیت) نسبت به کیفیت آن ها چگونه است؟
رضایت شما از نحوه بسته بندی محصولات در چه سطحی است؟
رضایت شما از تحویل به موقع محصولات در چه سطحی است؟
رضایت شما از نحوه رسیدگی به درخواست و تطابق محصول ارسالی با سفارش انجام شده در چه سطحی است؟
رضایت شما از نحوه حمل و ارسال محصولات در چه سطحی است؟
رضایت شما از نحوه انجام امور مالی (ارسال به موقع فاکتور و صورت حساب) در چه سطحی است؟
رضایت شما از خدمات پس از فروش و پیگیری واحد فروش پس از ارسال بار در چه سطحی است؟
رضایت شما از رفتار کارکنان واحد بازاریابی و فروش در چه سطحی است؟
میزان حمایت شرکت از نمایندگان فروش را چگونه ارزیابی می کنید؟
رضایت شما از وضعیت تبلیغات وآگهی های شرکت در چه سطحی است؟
رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی در خصوص تغییرات در نحوه فروش و یا محصولات جدید در چه سطحی است؟
رضایت شما از نحوه رسیدگی و پیگیری نظرات، پیشنهادات و شکایات احتمالی در چه سطحی است؟
رضایت شما از وب سایت شرکت یزدلوله در چه سطحی است؟
رضایت شما از نحوه عملکرد شرکت در فضای مجازی (اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی و...) در چه سطحی است؟
رضایت شما از نحوه آموزش و ارائه خدمات (ارسال بروشور، فرم و...) جهت افزایش ضریب اطمینان کیفی در چه سطحی است؟
مسائل زیست محیطی و بهداشتی شرکت یزدلوله را چگونه ارزیابی می کنید ؟
رضایت شما از تنوع محصولات تبلیغاتی و بسته های تشویقی در چه سطحی است؟
رضایت شما از میزان گواهینامه ها و مدارک ارائه شده از طرف شرکت در چه سطحی است؟
در مجموع با توجه به سوالات مطرح شده گروه صنعتی یزد لوله را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
به نظر شما، برترین ویژگی گروه صنعتی یزد لوله در مقایسه با سایرین در چیست؟
لطفاً توضیح دهید:
مهمترین نارضایتی شما از گروه صنعتی یزد لوله چیست؟
لطفاً توضیح دهید:
در صورتی که انتقاد، پیشنهاد یا توضیحاتی دارید، لطفاً در این قسمت مطرح نمایید.
توضیحات :
کد امنیتی: