برگزاری کارگاه آموزشی لوله کشی سیستم فاضلابی پوش فیت در شهرستان ورامین