دوره آموزشی لوله کشی پنج لایه با همکاری سازمان فنی و حر فه ای شهرستان مهریز