تمدید تمامی گواهی نامه ی بین المللی ISO

 تمدید تمامی گواهی نامه ی بین المللی ISO
6 مرداد 1398
جلسه اختتامیه تمدید گواهی نامه های بین المللی ایزو  پس از انجام بررسی های لازم طی دو روز  متوالی توسط نماینده ایزو از گروه صنعتی یزد لوله (یزدلوله و یزدپایپ صنعت)  و مدیران این گروه  در محل این شرکت 1398/05/06 برگزار گردید.
گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) گروه صنعتی یزد لوله توسط نماینده شرکت MIC انجام گرفت که در طی این ممیزی  با بررسی مستندات و سوابق IMS واحدهای مختلف میزان انطباق عملکرد سازمان با الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) و ... مورد ارزیابی قرار گرفت که در پایان این فرایند با مشاهده روند بهبود در فرایندها و فعالیتهای این شرکت، اعتبار گواهینامه های با موفقیت تمدید شد.
 
گروه صنعتی یزدلوله دارای گواهی نامه های زیر می باشد:
- استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.
 معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.
- استاندارد ایزو 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های محبوب سازمان بین المللی ایزو است که پس از استاندارد 9001 در بسیاری از سازمان ها استقرار یافته است.
- OHSAS 18001 : استاندارد OHSAS 18001 مجموعه ای از مقررات است كه شركت ها با رعايت آنها به مديريت مسائل مربوط به ايمنی و بهداشت كاری و مسائل مربوط به خطرات شغلی محيط خود می پردازند. خروجی اصلی اين نظام مديريت مجموعه ای از رويه ها و روش هاست كه به شركت ها امكان می دهند، مخاطرات بهداشتی وايمنی در محيط كار خود را شناسایی كنند، کاهش دهند و از بروز آنها جلوگيری نمايند.
- استاندارد ایزو 10002 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثربخش و كارا در مورد رسیدگی به شكایات مشتریان تدوین شده است.
- استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری رضایت مشتريان تدوین شده است. این استاندارد راهنمایی مطلوب برای تدوین روش های حرفه ای برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان می باشد.
- یکی از استانداردهایی که امروزه بسیار مورد توجه است، استاندارد احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، ISO /IEC 17025 است که می تواند به تمام آزمایشگاه ها در ارائه نتایج معتبر کمک کند.
 
اهمیت ISO
ایزو همانگونه که اورده شد مختص سازمان بین المللی استاندارد سازی است. این سازمان هزاران استاندارد را در زمینه ها و موضوعات مختلف تدوین نموده و مورد تایید همه اعضا قرار گرفته است. هر شرکتی که از این علائم بر روی محصولات خود استفاده نماید در واقع تعهد خود به جامعه و مشتریان را اثبات و کیفیت و برتری محصولات خود را به رخ رقبا کشیده است.
 جالب است بدانید سیستم‌های مدیریتی ایزو از طریق بیش از 430هزار سازمان در 158 کشور به اجرا درمی‌آید. حدود 300استاندارد ایزو به‌صورت عمومی در دسترس هستند.