تمدید گواهینامه ایزو 45001 گروه صنعتی یزدلوله

تمدید گواهینامه ایزو 45001 گروه صنعتی یزدلوله
13 اسفند 1399

گواهینامه ایزو 45001 گروه صنعتی یزدلوله برای چندین سال پیاپی تمدید گردید.

✅این استاندارد که پیش از این با عنوان OHSAS18001 استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شده بود شامل الزامات و قوانینی است که به سازمان ها کمک کند، محیط کاری ایمن تری داشته باشند و بتوانند با این اصول میزان ریسک های ناشی از کار را کاهش دهند و همچنین سازمان ها بتوانند موضوع بهداشت و رفاه کارکنان را جدی تر پیگیری کنند.

✅در متن استاندارد ISO 45001:2018 هدف استاندارد این گونه تعریف شده است:
هدف سیستم مدیریت OH&S توانمندسازی سازمان در فراهم آوردن محل های کار سالم و ایمن، پیشگیری از آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مداوم عملکرد ایمنی سازمان است.

مرجع خبر: یزد لوله