هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
21 مرداد 1397

گروه صنعتی یزد لوله در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران که در تاریخ 1397/05/15 الی 1397/05/18 برگزار گردید  شرکت داشت. 
در این نمایشگاه شرکت های ایرانی و  بین المللی آخرین تولیدات و محصولات خود را ارائه دادند.

مشاهده تصاویر