قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 8 مهر 97 اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 8 مهر 97 اعلام شد
2 مهر 1397
نرخ محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا معادل قیمت جهانی و بدون سقف رقابت خواهد بود ، براین اساس ميانگين قيمتهاي جهاني محصولات پتروشيميايي در هفته منتهي به روز يكشنبه 97/07/01 براساس نرخ ارز 42000 ريال محاسبه شده است.