تمدید گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تمدید گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
7 اردیبهشت 1399
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محصول اتصالات جوشی PPRC  برای اتصال لوله های رندوم کو پلیمر پلی پروپیلن (PPR) با قطر 20 الی 63 میلیمتر با کلاس کاربری یک به رنگ سفید ، مطابق با ضوابط فنی آن مرکز و برای استفاده در سیستم لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی ساختمان برای چندمین دوره متوالی تمدید گردید.

یکی از بحث‌های مهم صنعتی‌سازی ساختمان، استفاده از مصالح با کیفیت و با دوام است. گواهینامه فنی یکی از راه‌های مطمئن برای بررسی کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی و همچنین کالاهای تأسیسات مکانیکی می باشد. همچنین ابزاری اطمینان بخش برای شناساندن کیفیت برتر محصولات تولیدی کشور به مصرف‌کنندگان به شمار می‌آید؛ تا از این طریق، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان برتر، راهنمایی خوبی برای مصرف کنندگان محصولات ساختمانی است.
گواهینامه فنی مدرکی است که بر اساس آن، ویژگی‌های یک فرآورده ساختمانی را با الزامات استانداردهای ملی (در صورت وجود)، مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های تدوین شده مرتبط در طی یک دوره زمانی، تائید می‌‌نماید. برای صدور گواهینامه فنی الزامات فنی موجود در مقررات ملی ساختمان و دستور‌العمل‌های مرتبط، شرط لازم برای دریافت نشان گواهینامه فنی هستند .گواهینامه فنی سند پشتیبان مقررات ملی ساختمان است که منحصراً از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صادر می‌شود و نشان دهنده تطابق عملکرد و کیفیت مواد‌، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی با معیارهای تعریف شده در مباحث مقررات ملی ساختمان است. گواهینامه فنی یکی از راه‌های مطمئن برای شناخت کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی و همچنین کالای تأسیسات مکانیکی‌‌‌ است.
لازم به ذکر است گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای لوله و اتصالات یزدلوله با توجه به استفاده از مواد با کیفیت و محصولات  با دوام خود برای شانزده سال به صورت متوالی و بدون وقفه صادر گردیده است.