تقدیر مدیر منابع انسانی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از مدیر عامل گروه صنعتی یزد لوله

تقدیر مدیر منابع انسانی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از مدیر عامل گروه صنعتی یزد لوله
15 آذر 1401
در نشست دوستانه بین مدیر منابع انسانی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، مدیر کل سازمان فنی و حرفه‌ای استان یزد و هیئت همراه با مهندس امیرمحمد دستا مدیر عامل گروه صنعتی یزد لوله، از زحمات این مجموعه جهت حمایت و پشتیبانی از تیم مهارتی اعزامی به مسابقات جهانی در کشور آلمان و همچنین تاسیس هنرستان جوار صنعت تقدیر و تشکر بعمل آمد و همچنین تقدیرنامه‌هایی از طرف استاندار یزد جناب آقای فاطمی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعطا گردید.