تغییر ساعت کاری واحد بازرگانی

تغییر ساعت کاری واحد بازرگانی
7 اردیبهشت 1396
گروه صنعتی یزد لوله با هدف خدمت رسانی بیشتر به مشتریان گرامی، ساعت کاری واحد بازرگانی را تا ساعت 18 افزایش داده است.
بنابر این تصمیم از تاریخ 96/2/9، ساعت کاری این واحد در روزهای شنبه تا چهارشنبه 7:00 صبح لغایت 6:00 بعدازظهر خواهد بود.
روزهای پنج شنبه، مانند گذشته، ساعت کاری واحد بازرگانی 7:00 لغایت 13:30 خواهد بود.