برگزاری گردهمایی ماه مبارک رمضان در شهرستان تفت

برگزاری گردهمایی ماه مبارک رمضان در شهرستان تفت
26 خرداد 1395
گردهمایی شهرستان تفت با حضور نماینده محترم شهرستان تفت و جمعی از استادکاران تاسیساتی این شهرستان روز نهم ماه مبارک رمضان، در محل هتل شیرکوه برگزار گردید.