برگزاری کارگاه آموزشی لوله کشی سیستم فاضلابی پوش فیت در شهرستان ورامین

برگزاری کارگاه آموزشی لوله کشی  سیستم فاضلابی پوش فیت در شهرستان ورامین
3 مرداد 1397
کارگاه آموزشی با عنوان " تاسیسات نوین ساختمانی ( آب و فاضلاب ) با رویکرد اجرایی "  با تمرکز بر سیستم فاضلابی پوش فیت در تاریخ 1397/5/3 در سازمان فنی و حرفه ای پیشوا برگزار گردید.


مشاهده تصایر: گالری تصاویر