برگزاری کارگاه آموزشی لوله کشی سیستم فاضلابی پوش فیت در یزد

برگزاری کارگاه آموزشی لوله کشی سیستم فاضلابی پوش فیت در یزد
7 دی 1398
کارگاه آموزشی با عنوان " تاسیسات نوین ساختمانی ( آب و فاضلاب ) با رویکرد اجرایی "  با تمرکز بر سیستم فاضلابی پوش فیت از تاریخ 1397/09/19 به مدت یک هفته در  شهر یزد برگزار گردید.
  
در این دوره آموزشی، مباحث  معرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی پوش فیت فاضلابی ارائه گردید.