برگزاری نشست هم اندیشی مدیران و کارکنان شرکت یزد پوش فیت

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران و کارکنان شرکت یزد پوش فیت
15 بهمن 1395
نشست هم اندیشی مدیران و کارکنان شرکت یزد پوش فیت با حضور آقای مهندس دستا مدیرعامل گروه صنعتی یزد لوله، مهندس علیزاده، مهندس فصیحی و سایر مدیران و کارکنان شرکت یزد پوش فیت، در مورخ 95/11/15 برگزار شد.

مشاهده تصاویر در : گالری تصاویر