برگزاری نخستین مراسم بازنشستگی در گروه صنعتی یزد لوله

برگزاری نخستین مراسم بازنشستگی در گروه صنعتی یزد لوله
1 دی 1398
 همزمان با آغاز فصل زمستان و در اولین روز دی ماه، نخستین مراسم بازنشستگی در گروه صنعتی یزد لوله برگزار گردید.
مراسم بازنشستگی و تقدیر از خدمات جناب آقای "رضا دامن دریا" به عنوان اولین بازنشسته گروه صنعتی یزد لوله در دیدار با مدیر عامل این گروه صنعتی جناب آقای دکتر دستا  برگزار گردید و از زحمات چندین ساله و خدمات ارزنده ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 
 
به امید بهروزی برای جناب آقای دامن دریا در تمام مراحل زندگی