برگزاری سمینار آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی با رویکرد اجرایی در استان قم

برگزاری سمینار آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی با رویکرد اجرایی در استان قم
4 مرداد 1397

سمینار آموزشی "تاسیسات نوین ساختمانی (آب و فاضلاب) با رویکرد اجرایی" درتاریخ 1397/5/4 در استان قم برگزار گردید.
این سمینارآموزشی توسط واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله  در مرکز شماره یک  فنی و حرفه ی امام خمینی (ره) شهر مقدس قم برگزار گردید.
در این سمینار  یک روزه، مباحث آموزشی زیر ارائه گردید:

      - نکات اجرایی (باید ها و نبایدها) دراجرای سیستم لوله کشی با استفاده از لوله و اتصالات تک لایه پلیمری
      - نکات اجرایی (باید ها و نبایدها) دراجرای سیستم لوله کشی با استفاده از لوله و اتصالات پنج لایه پلیمری
      -  معرفی و روش اجرای مناسب سیستم لوله کشی پوش فیت فاضلابی

 مشاهده تصاویر سمینار