برگزاری دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی در کرمان

برگزاری دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی در کرمان
13 خرداد 1395
واحد آموزش گروه صنعتی یزدلوله در راستای طرح جامع آموزشی سال 1395خود، دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی را در استان کرمان برگزار نمود.
این دوره چهارمین دوره آموزشی است که واحد آموزش گروه صنعتی یزدلوله از ابتدای سال 1395تا کنون موفق به برگزاری آن شده است.
در این دوره، کلاس تئوری و کارگاه عملی در یک روز برگزار شد.