برگزاری دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی در مراغه

برگزاری دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی در مراغه
31 اردیبهشت 1395
واحد آموزش گروه صنعتی یزدلوله با همکاری سازمان فنی و حرفه ای مراغه دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی را برگزار نمود.
در این دوره آموزشی یک روزه که با حضور 82 نفر از استادکاران تاسیساتی برگزار گردید اساتید فنی- حرفه ای و شرکت یزدلوله با ارائه مطالب بروز و جزوات آموزشی به آموزش نکات حرفه ای و تخصصی در اجرای تاسیساتی لوله های تک لایه، پنج لایه و پوش فیت پرداختند.
نتایج نظرسنجی نشان می دهد اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان در این دوره آموزشی از مطالب ارائه شده، نحوه برگزاری و دانش و تخصص اساتید دوره رضایت کامل داشته اند.
در آینده نزدیک، با انجام آزمونی از شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، به افراد پذیرفته شده گواهینامه رسمی فنی و حرفه ای ارائه خواهد شد.