برگزاری دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی اردکان

برگزاری دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی اردکان
20 بهمن 1395
دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی با تمرکز بر سیستم فاضلابی پوش فیت در اردکان یزد برگزار شد.
این دوره آموزشی بیستم بهمن ماه نود و پنج توسط واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله و با همکاری نمایندگان محترم اردکان، در  محل مرکز آموزش های فنی و حرفه ای این شهر برگزار شد.

مشاهده تصاویر