برگزاری جلسه با حضور تجار کشور غنا در گروه صنعتی یزد لوله

برگزاری جلسه  با حضور تجار کشور غنا در گروه صنعتی یزد لوله
17 بهمن 1396
جمعی از تجار کشور غنا ضمن بازدید از گروه صنعتی یزد لوله  و با شرکت در جلسه، مذاکراتی را جهت حضور محصولات این گروه در کشور غنا انجام دادند. با توجه به توانایی های گروه صنعتی یزد لوله و کیفیت محصولات تولیدی - تک لایه وپنج لایه بهداشتی و پوش فیت فاضلابی - این گروه صنعتی ابراز تمایل کردند در آینده ای نزدیک محصولات این شرکت  فروش خوبی در این کشور داشته باشد.