بدرقه تیم ایران به المپیاد جهانی مهارت توسط گروه صنعتی یزد لوله

بدرقه تیم ایران به المپیاد جهانی مهارت توسط گروه صنعتی یزد لوله
8 آبان 1401
گروه صنعتی یزد لوله اسپانسر تیم ملی مهارت در رشته تاسیسات برای شرکت در المپیاد جهانی مهارت می‌باشد که این مسابقات در کشور آلمان برگزار می‌شود. محمد حسین دهقان به عنوان نخبه کشوری در حوزه تاسیسات با مربیگری مهندس وحیدرضا علیشاهی به فکر افتخار آفرینی دیگر برای کشور عزیزمان هستند.
با آرزوی موفقیت برای تیم ملی مهارت ایران.