بختیار: برآوردی از نیاز پتروشیمی ها به ارز وجود ندارد

بختیار: برآوردی از نیاز پتروشیمی ها به ارز وجود ندارد
25 آذر 1397

به گزارش افکارنیوز، علی بختیار با اشاره به سرنوشت مبهم ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی کشور که همچنان تکلیف آن مشخص نشده است، گفت: در واقع تمام پتروشیمی ها چه آنهایی که هلدینگ خلیج فارس هستند چه پتروشیمی های دیگر باید ارزشان را در سامانه نیما قرار دهند، با این حال این شرکت های برای توسعه پالایشگاه هایشان نیاز به ارز دارند بنابراین بخشی از ارز را وارد کشور نمی کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:برابر آمار اعلام شده 27 میلیار دلار ارز صادراتی باید وارد کشور می شد که حدود 7 میلیارد آن در سامانه نیما قرار گرفته است، اما سرنوشت 20 میلیارد دلار همچنان مشخص نیست این در حالی است که طبق قاعده باید این میزان نیز در سامانه نیما وارد می شد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسان در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از نحوه نظارت بر ورود ارزهای صادراتی به کشور، بیان داشت: ساز و کار مناسبی برای برآورد دقیق از نیاز پتروشیمی ها به ارز برای توسعه صادرات وجود ندارد، حتی نمی دانیم هر واحد پتروشیمی به چه طرح ها و پروژه هایی برای توسعه نیاز دارند.

سامانه نظارتی بر عملکرد پتروشیمی وجود ندارد

وی تاکید کرد: هیچ طرح و سامانه نظارتی بر عملکرد پتروشیمی وجود ندارد و نمی توان امکان سنجی کرد تا بدانیم پتروشیمی ها به چه میزان ارز رای توسعه نیاز دارند با این حال بعید به نظر می رسد که آنها برای توسعه به 20 میلیارد دلار نیاز داشته باشند.

بختیار با بیان اینکه ارزیابی دقیقی از میزان نیاز ارزی پتروشیمی وجود ندارد، افزود: شکی در این نیست که پتروشیمی ها برای توسعه صادرات و تهیه قطعات نیاز به ارز دارند اما باید میزان دقیقی این نیاز سنجیده شود و مابقی درآمد ارزی شان وارد کشور و در سامانه نیما عرضه شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پتروشیمی ها برای آنکه ثابت کنند ارز حاصل از درآمدها را وارد کشور کنند حدود 7 میلیارد را در سامانه نیما قرارداده اند اما مابقی ارز که 20 میلیارد دلاردر سامانه قرار نگرفته است که به نظر نمیرشد حالا این رقم با میزان نیازشان در خارج از کشور تطابق ندارد.