بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از هنرستان جوار صنعت یزدلوله

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از هنرستان جوار صنعت یزدلوله
8 آبان 1401

محمدمهدی کاظمی معاون وزیر آموزش و پرورش در جریان سفر به استان یزد و برگزاری نشست ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، از هنرستان جوار صنعت در کارخانه گروه صنعتی یزد لوله بازدید کردند. ایشان بعد از بازدید از کارخانه و هنرستان یزدلوله و صحبت با دانش آموزان این مجموعه، ضمن تقدیر و تشکر از این امر راهبردی یزدلوله در مسیر آموزش و مهارت به این نکته پرداختند که سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و تربیت نیروی انسانی، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری بلند مدت است و این نوع سرمایه‌گذاری، توسعه یزدلوله نه تنها در استان یزد بلکه در سراسر کشور می‌باشد.

وی افزود: امسال در کشور چهل هنرستان جوار صنعتی و کشاورزی افتتاح شد که دو هنرستان در استان یزد بود و همکاری و مشارکت بسیار خوبی در حوزه آموزش های مشارکتی انجام شده و پژوهش سراهای دانش آموزی نیز در مسیر توسعه این مراکز استفاده خواهند شد.  ایشان همچنین این کار را محقق شدن اشتغال‌زایی برای هنرآموزان هنرستان یزدلوله و ایجاد آینده‌ای روشن برای فرد و کشور دانستند.