انتخاب مدیر عامل گروه صنعتی یزد لوله به عنوان چهره ماندگار کیفیت

انتخاب مدیر عامل گروه صنعتی یزد لوله به عنوان چهره ماندگار کیفیت
20 شهریور 1395

باشگاه کیفیت ایران با همکاری "مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران"، اقدام به گرد آوری اطلاعات شرکت های فعال در حوزه های مختلف  نموده و پس از انجام ممیزی و بنا بر نظر کارشناسان این سازمان، به شرکت های برگزیده و صاحب صلاحیت، در همایشی با عنوان "چهره ماندگار کیفیت" لوح و نشان های برتر اهدا شد.

در این همایش، جناب آقای مهندس دستا مدیر عامل گروه صنعتی یزد لوله، به عنوان چهره ماندگار کیفیت ایران انتخاب شدند و تندیس و لوح یادبود این همایش به ایشان تقدیم شد.