افتتاح دفتر مرکزی گروه صنعتی یزد لوله در اقلیم کردستان عراق

افتتاح دفتر مرکزی گروه صنعتی یزد لوله در اقلیم کردستان عراق
17 بهمن 1401
صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشور در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد  ایفا می کند. در همین راستا گروه صنعتی یزد لوله مفتخر به افتتاح دفتر مرکزی در اقلیم کردستان عراق می باشد.