اعزام تیم ایران به المپیاد جهانی مهارت

اعزام تیم ایران به المپیاد جهانی مهارت
7 آبان 1401
بامداد شنبه 7  آبانماه 1401 تیم ایران عازم کشور آلمان برای شرکت در المپیاد جهانی مهارت شد.