آغاز جشنواره مشتریان طلایی گروه صنعتی یزد لوله

آغاز جشنواره مشتریان طلایی گروه صنعتی یزد لوله
13 تیر 1396

گروه صنعتی یزدلوله با هدف ارج نهادن به اعتماد و همراهی مشتریان عزیز، در نظر دارد بر اساس طرح مشتریان طلایی که مرحله اول آن از 96/4/1 الی 96/6/31 خواهد بود به مشتریان ممتاز خود هدایایی ارزنده تقدیم نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری و معیارهای انتخاب مشتریان طلایی به دفاتر نمایندگی مراجعه و یا با شماره 37273847-035 (روابط عمومی گروه صنعتی یزد لوله) تماس حاصل نمایید.