همایش آموزشی ویژه استادکاران تاسیساتی استان کرمان

تاریخ برگزاری: 2 آذر 1395
تاریخ اتمام: 2 آذر 1395
مکان: سالن همایش های سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان
توضیحات:
واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله در راستای طرح جامع آموزشی سال 95 خود، دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی را در استان کرمان برگزار نمود.
این دوره چهارمین دوره آموزشی است که واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله از ابتدای سال 95 تاکنون موفق به برگزاری آن شده است.
این دوره یک روزه شامل کلاس تئوری و کارگاه عملی بود.