هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1397
تاریخ اتمام: 18 مرداد 1397
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان تهران، سالن 10-11، غرفه 1028
توضیحات:
گروه صنعتی یزد لوله در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران که در تاریخ 1397/05/15 الی 1397/05/18 برگزار گردید  شرکت داشت. 

در این نمایشگاه شرکت های ایرانی و  بین المللی آخرین تولیدات و محصولات خود را ارائه دادند.