دوره آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی در شهر ورامین

تاریخ برگزاری: 1 شهریور 1398
تاریخ اتمام: 1 شهریور 1398
مکان: سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ورامین
توضیحات:
دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی توسط واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله با همکاری سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ورامین برگزار گردید.
این دوره آموزشی یک روزه که شامل کلاس تئوری و کارگاه عملی بود، روز  جمعه یکم شهریورماه نود و هشت در محل  سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ورامین برگزار گردید.