دوره آموزشی تاسیسات نوین ساختمانی در شهر ری

تاریخ برگزاری: 31 مرداد 1398
تاریخ اتمام: 31 مرداد 1398
مکان: سازمان فنی و حرفه ای شهرری
توضیحات:

دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی توسط واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله با همکاری سازمان فنی و حرفه ای شهر ری برگزار گردیداین دوره آموزشی یک روزه که شامل کلاس تئوری و کارگاه عملی بود، روز  پنج شنبه سی و یکم مردادماه نود و هشت در محل  سازمان فنی و حرفه ای شهر ری برگزار گردید.