دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی مراغه

تاریخ برگزاری: 31 اردیبهشت 1395
تاریخ اتمام: 31 اردیبهشت 1395
مکان: سالن همایش های سازمان فنی و حرفه ای مراغه
توضیحات:
دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی توسط واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله در شهرستان مراغه برگزار گردید.
این دوره آموزشی شامل آموزش نحوه اجرای صحیح در سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ بهداشتی و همچنین معرفی و نحوه اجرای سیستم لوله کشی پوش فیت فاضلابی بود که در دو بخش تئوری و کارگاه عملی و در محل سالن همایش های فنی و حرفه ای این سازمان برگزار گردید.