دوره آموزشی استادکاران تاسیساتی استان اردبیل

تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1394
تاریخ اتمام: 24 بهمن 1394
مکان: سالن همایش های سازمان فنی و حرفه ای استان اردبیل
توضیحات:
دوره آموزشی ویژه استادکاران تاسیساتی با تمرکز بر نکات اجرایی سیستم لوله کشی پوش فیت فاضلابی توسط واحد آموزش گروه صنعتی یزد لوله با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان اردبیل برگزار گردید
این دوره آموزشی در دو بخش تئوری و کارگاه عملی در محل سالن همایش های سازمان فنی و حرفه ای استان اردبیل برگزار گردید.