راهبرد (خط مشی)

گروه صنعتی یزد لوله به عنوان پیشگام درتوليد لوله و اتصالات پلیمری در ایران، با اتکال به خداوند بزرگ در جهت نیل به هدف زیر تلاش می نماید:

افزایش رضایت و اعتماد مشتریان

بر اين اساس سيستم مديريت  یکپارچه خود را بر اساس استاندارد 

IMS (ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 & ISO 10002 & ISO 10004 &  ISO/IEC 17025)

در سطح سازمان مستقر نموده و محورهاي زير را سر لوحه عملکرد خود مي داند:

شناسايي و حصول اطمينان از درك نيازها و خواسته‌هاي مشتريان و كوشش براي جلب رضايت ايشان.

ارتقاء و حفظ كيفيت محصولات با آگاهی به اصل مشتری مداری.

استفاده بهينه از تجهيزات ، منابع و امكانات موجود به منظور افزايش كيفيت محصولات، افزایش بهره وری، كاهش ضايعات و مصرف انرژی.

بهره گيري از فن آوريهاي جديد و تجهيزات مناسب در جهت ارتقاء سيستمهاي توليد و  کسب بازارهای جدید.

حفظ و ارتقاء سطح سلامت كاركنان و جامعه و به حداقل رساندن عوامل ايجاد حادثه و آثار سوء زيست محيطي و پايبندي به مقررات كيفي، زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي مطابق با آئين‌نامه‌ها و قوانين ملي.

بهره گيري از نيروي انساني متعهد و متخصص به عنوان  با ارزش‌ترين و مهمترین سرمايه سازمان و ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارتي از طريق ايجاد انگيزه در نيروي انساني، آموزش و افزايش مشاركت كاركنان.