استاندارد بودن لوله های پلی پروپیلنی

چاپ

استاندارد بودن لوله های پلی پروپیلنی

فرمول شیمیایی آن نیز عبارت است از؛ –[CH2-CH(CH3)]n–. پلی پروپیلن از جمله پر مصرف ترین نیز اساسی ترین پلیمرهای مورد بهره گیری در سراسر جهان است.  پلی پروپیلن از پلیمریزاسیون پروپیلن در موقعیت دما و فشار حدوداً ملایم و ضمن حضور کاتالیست مشهور زیگلر ناتا صورت میپذیرد. حضور این کاتالیزور، پلیمری به گونه ی ایزوتاکتیک را ایجاد می نماید که توانایی متبلور گردیدن تا حدود نود درصد را داراست. ما ضمن این مطلب از خود مایل هستیم که شما را با استاندارد بودن لوله های پلی پروپیلنی آشنا سازیم. پس بهتر است شما نیز با ما تا پایان این مطلب از خود همراه گردید.

فروش انواع لوله پلی پروپیلن در ایران توسط وب سایت یزد لوله برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

✔ استاندارد های لوله های پلی پروپیلنی عبارت است از؛

 • ایزو، ISO؛

  سازمان بین المللی استاندارد ISO جامع ترین استانداردها را در حیطه ی سیستم لوله کشی مواد پلی پروپیلنی ارائه داشته است. پایانی ترین و کامل ترین استاندارد این نهاد در رابطه با 15874 ISO میباشد. آن نیز کلیات منوط بر سیستم لوله کشی پلی پروپیلن ضمن مصارف آب سرد و همچنین گرم ساختمان و نیز مصارف غیر خانگی تحت فشار در دمایی بسیار بالا را درون خود گنجانیده است. تعاریف به همراه نشانه های مورد استفاده و نیز اختصارات در نهایت طبقه بندی شرایط کاربری در این قسم است که عنوان گردیده است.

 • 15874 ISO؛

  در قسم دوّم استاندارد ISO-1587 جدول لگاریتمی عمر، دما، فشار به منظور اقسام گوناگون پلی پروپیلن ارائه گردیده است. اندازه این نوع از لوله ها، بنابر فشار طراحی، ملزومات منوط بر ویژگی های مکانیکی و نیز نشانه گذاری قید گردیده است.

 • 15874-3 ISO؛

  این قسم از این استاندارد در ارتباط با اتصالات مورد بهره گیری ضمن سیستم لوله پلی پروپیلنی است. سایز، اندازه، ویژگی های مکانیکی مورد نیاز و لااقل اطلاعات حک گردیده بر روی اتصالات در این ناحیه قید گردیده است.

  DIN؛

  استاندارد بنابر DIN آلمان در دو بخش به گونه ای اختصاصی الزامات سیستم لوله کشی پلی پروپیلن را ذکر میکند.

  ✔ استاندارد 8078 DIN (شرایط مربوط به آزمایش لوله های پلی پروپیلن) چیست؟

  ملزومات عمومی و شیوه انجام تست های منوط بر لوله های پلی پروپیلن گونه ی H.B.R را بیان میدارد. موقعیت ظاهری، سایز و ابعاد، استحکام خزشی، جداول مربوط به عمر، بازگشت حرارتی و همچنین فشار مورد نیاز برای این قبیل از لوله ها در این استاندارد قید گردیده است.

  ✔ استاندارد 8077 DIN (استاندارد منوط بر ابعاد و سایز لوله های پلی پروپیلن) چه میباشد؟

  سایز، ضخامت به همراه جرم لوله ها از قطر ده الی هزار و ششصد میلی لیتر به همراه تلورانس قطر خارجی و دایره ای نیز تلورانس جداره همراه با فشار کاری و شیوه ی علامت گذاری ضمن این استاندارد قید گردیده است.

  ✔ استانداردهای ملّی ایران کدام است

  استاندارد ملّی ایران با شماره ی 6314 در رابطه با سیستم لوله کشی آب گرم به همراه آب سرد لوله های پلی پروپیلن میباشد. ما میتوانیم منابع اصلی این استاندارد را در موارد ذیل خلاصه کنیم؛

 • 15678 ISO.
 • 8078 DIN.
 • 8077 DIN.

قسم اوّل استاندارد 6314-2 خصوصیات لوله های پلی پروپیلن را ذکر میکند. در این بخش روابط، فشار همچنین منحنی های عمر، دما، ویژگی های ظاهری مکانیکی و هندسی مورد نیاز و شیوه علائم گذاری شرح داده خواهد شد. در استاندارد 6314-3 ملّی ایران به گونه ای کامل ابعادها و تلرانس ها و تست های مورد نیاز به اتصالات پلی پروپیلن شرح داده خواهد شد.

ASTM

نهاد تست مواد آمریکا در ارتباط با سیستم لوله کشی پلی پروپیلن، استانداردی به نام ASTM را به انتشار رسانده اند. ضمن این استاندارد از استانداردهایی به نام DIN و همچنین ISO بهره گرفته شده است.

استاندارد مربوط بر ASTMF-2389 آمریکا الزامات مدّ نظر به منظور سیستم لوله کشی پلی پروپیلن گونه سوّم مورد بهره گیری برای آب سرد و همچنین گرم را قید نموده است. ویژگی های مواد استفاده شده در این محصول عبارت میباشد از؛

شکل ظاهری، سایز، تلرانس ها، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و شیوه ی علامت گذاری عنوان گردیده است.

✔ طول عمر اتصالات و لوله ی تک لایه چقدر میباشد؟

ضمن استاندارد DIN 8075 شاخصی به اسم هوپ استرس شناخته شده است که نشانگر تنش وارد شده به جداره ی لوله ناشی از فشار وارد شده به طریق آب است که با اکتفا بدین شاخص میتوان عمر مفید لوله را در فشار و درجه حرارت مشخص محاسبه نمود.

پایان

دوستان عزیز، ما ضمن این متن از خود تلاش نمودیم که شما را با استاندارد بودن لوله های پلی پروپیلنی آشنا سازیم. حال آن که ما ضمن وب سایت خود در لوله یزد شرایطی را فراهم نموده ایم تا شما خرید خود را بتوانید به بهترین حالت ممکن به انجام رسانید. حال آن که شما میتوانید در صورت وجود ابهام در هر یک از بخش ها با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.