کد حوزه کاربرد لوله ها و اتصالات

چاپ

کد حوزه کاربرد لوله ها و اتصالات بر طبق استاندارد ملی 1-13822 

کدی که در نشانه گذاری لوله ها و اتصالات استفاده می شود و نشانگر حوزه کاربردی است که برای آن ها به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
B: برای اجزای روکار داخل ساختمان و اجزای بیرون ساختمان که بر دیوار نصب می شوند.
D: 
برای فاصله یک متری و کمتر از ساختمان ، جایی که لوله ها و اتصالات در زمین دفن شده اند. 
DB: برای اجزای در نظر گرفته شده برای حوزه کاربرد  B و D.

یادآوری:
 درحوزه کاربرد BD,D 
علاوه بر تخلیه آب گرم، نیروهای خارجی محیط  اطراف نیز به دلیل مدفون بودن در زمین وجود دارد.