ابزار و تجهیزات لوله كشی پوش‏ فیت

  • نام نویسنده:یزدلوله
  • منبع:یزدلوله
  • منتشر شده:1397/02/24
چاپ

1- لوله بر پوشفيت

سطح مقطع لوله پس از برش باید کاملا بر محور طولی عمود بوده و هیچ گونه پلیسه و زائده ی اضافی در آن مشاهده نشود. برای بدست آوردن چنین برشی فقط می توان از لوله بر کمک گرفت.


2- آچار تسمهاي

جهت مهار و نگهداري لوله هاي پوش فيت از آچار (گيره) تسمه اي استفاده مي شود.


3- ابزار ریكات

براي سهولت و افزايش سرعت كار ميتوان با كمك ابزار روكات‏، برش  و پخ زدن لوله را همزمان با هم انجام داد.


4- پخ زن لوله پوش فيت

قسمت فاقد سوکت در تمامی لوله ها و اتصالات پوش فيت حالت اریب دارد كه سبب می شود کار متصل نمودن اجزا به یکدیگر به راحتی صورت گيرد و در عین حال از آسیب دیدن احتمالی حلقه‏ی آب بندی و یا خارج شدن آن از محل سوکت جلوگیری شود.


زاویه قسمت اریب شده 45 15 درجه مي باشد.