بست سقفی ثابت (تی) روکش‌دار گالوانیزه

بست سقفی ثابت (تی) روکش‌دار گالوانیزه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2401002
2 75 2401004
3 110 2401006
4 125 2401007
5 160 2401008