سه راه 90 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

سه راه 90 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 110 2220008
2 125 2220009
3 160 2220010