سه راه 45 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

سه راه 45 درجه پوش فیت فاضلاب شهری

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 110 2220003
2 125 2220004
3 160 2220005