پله منهول فاضلابی - بتونی

پله منهول فاضلابی - بتونی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 32 2410002