زانو مغزی بست دار

زانو مغزی بست دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2*20 6193001