بست دیواری دوقلو

بست دیواری دوقلو

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 20 6322001
2 25 6322002