فوم لوله ای

فوم لوله ای

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 16 7220020
2 20 7220021
3 25 7220022
4 32 7220023