فوم لوله ای

فوم لوله ای

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 16 7650001
2 20 7650002
3 25 7650003
4 32 7650004