بست سقفی رگلاژی روکش دار

بست سقفی رگلاژی روکش دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2390002
2 75 2390004
3 110 2390006
4 125 2390007
5 160 2390008