حلقه استیل اتصالات پرسی

حلقه استیل اتصالات پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 16 7080001
2 20 7080002
3 25 7080003
4 32 7080004