حلقه استیل اتصالات پرسی

حلقه استیل اتصالات پرسی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 16 7590001
2 20 7590002
3 25 7590003
4 32 7590004