شیر کلکتور

شیر کلکتور

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 16 7350001
2 1/2 * 20 7350002
3 3/4 * 25 7350004