شیر کلکتور

شیر کلکتور

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 16 7160001
2 1/2 * 20 7160002