جعبه کلکتور

جعبه کلکتور

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 45 * 45 7520001
2 45 * 65 7520002
3 45 * 90 7520005
4 بست و پایه 7070001