جعبه کلکتور

جعبه کلکتور

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 45 * 45 7090001
2 45 * 65 7090002
3 45 * 90 7090003
4 بست و پایه 7070001